Gong Yoo – กงยู

ชื่อไทย: กงยู
ชื่ออังกฤษ: Gong Yoo
ชื่อเกาหลี: 공유
ชื่ออื่นๆ: Kong Yoo / 공지철 / Gong Ji Cheol / Kong Ji Chul
วันเกิด: 10 กรกฎาคม 2522
สถานที่เกิด: เกาหลีใต้
ส่วนสูง: 184
น้ำหนัก: 74
กรุ๊ปเลือด: A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s