Song Joong Ki – ซองจุงกิ

ชื่อไทย: ซองจุงกิ
ชื่ออังกฤษ: Song Joong Ki
ชื่อเกาหลี: 송중기
ชื่ออื่นๆ: Song Jung Ki / 宋鐘基 / ซงจุงกิ / ซองจุงกี / ซองจุงกิ
วันเกิด: 19 กันยายน 2528
สถานที่เกิด: เกาหลีใต้
ส่วนสูง: 178
น้ำหนัก: 65
กรุ๊ปเลือด: A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s